CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi truy cập vào website https://www.awocbooks.com  quý khách được bảo đảm quyền riêng tư, các thông tin của khách hàng được bảo mật, bảo vệ. Tất cả mọi thông tin cá nhân của quý khách được thu thập theo luật định hiện hành.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  1. Khi bạn truy cập vào website có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt bất cứ phần nào theo quy định sử dụng, vào bất cứ khi nào. Các thay đổi được đăng lên mà không cần báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, các thay đổi đã được tải lên đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
  2. Trang web này để chia sẻ kiến thức về Trung tâm gia sư Awoc Books . Vì vậy khách hàng thỏa thích đánh giá, nhận xét trên website của chúng tôi.